Politica de confidentialitate

Politica de confiden≈£ialitate

 

Informare privind protec≈£ia datelor personale

 

TOTAL TOOLS S.R.L. √Ăn calitate de autor, proprietar, administrator al  www.totaltools.ro respectƒÉ caracterul privat ≈üi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecƒÉrei persoane care viziteazƒÉ acest site, √Ăn conformitate cu dispozi≈£iile Legii nr. 677/2001 pentru protec≈£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ≈üi libera circula≈£ie a acestor date ≈üi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, TOTAL TOOLS are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ne sunt furnizate de catre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12);
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • dreptul de opozitie (art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de TOTAL TOOLS in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Care este scopul colectării datelor?

 

           Motivul pentru care TOTAL TOOLS colecteazƒÉ datele cu caracter personal poate fi: informarea utilizatorilor / clien≈£ilor (CumpƒÉrƒÉtorilor) privind situa≈£ia contului lor de pe site-ul www.totaltools.ro , informarea utilizatorilor/clien≈£ilor privind evolu≈£ia ≈üi starea comenzilor pe care ace≈ütia le plaseazƒÉ, evaluarea produselor ≈üi serviciilor oferite, diferite activitƒÉ≈£i comerciale, de promovare a produselor ≈üi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de pia≈£ƒÉ, de statisticƒÉ, de urmƒÉrire ≈üi monitorizare a v√¢nzƒÉrilor ≈üi comportamentul consumatorului. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale.              

           TOTAL TOOLS se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si TOTAL TOOLS.

 

Informări tip newsletter

 

TOTAL TOOLS  va putea, astfel, informa utilizatorii/abona≈£ii/clien≈£ii sƒÉi privind ofertele curente prin newsletterul trimis ocazional, precum poate trimite felicitƒÉri, cupoane cadou sau alte mesaje speciale pentru ace≈ütia.

TOTAL TOOLS nu promovează niciodată trimiterea de mesaje cu caracter SPAM. Orice utilizator/client/abonat care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.totaltools.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date, pentru a nu mai primi informări sub formă de newsletter ocazional.

Informa≈£iile pe care ni le furniza≈£i vor fi utilizate √Ăn scopul pentru care le-a≈£i furnizat, pentru a administra, cu scopul de a sprijini ≈üi evalua serviciile noastre ≈üi a pre√Ănt√¢mpina √ĂncƒÉlcarea securitƒÉ≈£ii, √ĂncƒÉlcarea legii ≈üi a termenilor no≈ütrii contractuali.